حدیث موثق اعلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث موثق اعلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبر موثقی گفته می‌شود که اتصاف راویان آن به وثاقت به علم یا شهادت عدلین ثابت شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام خبر واحد حدیث موثق است و آن سه قسم است یکی از اقسام حدیث موثق حدیث موثق اعلی است و آن حدیثی است که اتصاف تمام زنجیره سند حدیث به وثاقت، به علم و یا به شهادت دو عادل باشد و یا این که اتصاف بعضی از راویان آن به وثاقت به علم و اتصاف برخی دیگر آن به شهادت دو نفر عادل باشد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مترادفات این اصطلاح عبارتند از:
خبر موثق اعلا، روایت موثق اعلا، موثق اعلا.
[۲] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۲.
[۳] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۵.
[۵] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۱.
[۶] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۶۰.    
۲. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۲.
۳. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۵.
۴. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۴۹.    
۵. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۱.
۶. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۷.
۷. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۵۵.    
۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۶۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث موثق اعلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۸/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث موثق
جعبه ابزار