حدیث منکر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث منکر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ جرح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

دانشمندان علوم حدیث در باره اصطلاح "حدیثه منکر" که از کدام مرتبه جرح است گفته‌اند:
۱- از مرتبه سوم جرح است؛
۲- از مرتبه چهارم جرح است؛
۳- از مرتبه پنجم جرح است.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۱.
[۸] درایة الحدیث، ص۴۶.
[۹] درایة الحدیث، ص۶۹.
[۱۰] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۰.
[۱۱] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۷.
[۱۲] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۵۳.
[۱۴] سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۹.
[۱۵] سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۵۱.
[۱۶] فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۵، ص۱۶۱.
[۱۹] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۴۱.
[۲۰] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۱.
[۲۱] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۱.
۲. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۱۵.    
۳. محمد عبدالحی، لکنوی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۹۹.    
۴. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۱۶۳.    
۵. موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۳۰۹.    
۶. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۷۹.    
۷. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۷۹.    
۸. درایة الحدیث، ص۴۶.
۹. درایة الحدیث، ص۶۹.
۱۰. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۰.
۱۱. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۷.
۱۲. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۵۳.
۱۳. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۴. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۹۹.
۱۵. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۵۱.
۱۶. فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۵، ص۱۶۱.
۱۷. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۰۸.    
۱۸. قاسمی، علی، قواعد التحدیث، ص۱۳۱.    
۱۹. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۴۱.
۲۰. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۱.
۲۱. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۶.
۲۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۵۴.    
۲۳. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۲۱.    
۲۴. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۰۹.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث منکر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۸/۲۲.    جعبه ابزار