حدیث مقبول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مقبول از اقسام خبر واحد است.


تعریف حدیث مقبول

[ویرایش]

حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه و ـ حدیثى است که فقها آن را پذیرفته و به مفادش عمل کرده‏اند؛ خواه صحیح( حدیث صحیح)باشد یا حسَن( حدیث حسن)یا موثّق( حدیث موثق)و یا ضعیف( حدیث ضعیف).
برخى، حدیث مقبول را از اقسام حدیث ضعیف برشمرده و گفته‏اند: حدیث مقبول حدیث ضعیفى است که مشهور فقها به آن عمل کرده‏اند. بنابر تعریف نخست، حدیث مقبول از اقسام مشترک بین چهار قسم اصلى حدیث به شمار مى‏رود.
برخى، حدیث مقبول را حدیثى دانسته‏اند که عمل به آن یا نزد همه واجب است ـ مانند حدیثى که قراینى قطعى بر صحّت آن وجود دارد ـ یا نزد مشهور ـ مانند حدیث صحیح ـ و یا نزد برخى، مانند حدیث حسن.
[۲] وصول الاخیار ص۹۹


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهایة الدرایه ج۱ ص۱۶۵    
۲. وصول الاخیار ص۹۹


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج‌۳، ص۵۷۴    


جعبه ابزار