حدیث معضل سندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث معضل سندی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری گفته می‌شود که از سلسله سند آن دو نفر پشت سر هم یا بیشتر حذف شده باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام حدیث مرسل به معنی اعم حدیث معضل سندی است.

تعاریف معضل سندی

[ویرایش]

در تعریف «حدیث معضل سندی» اقوال مختلفی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حدیثی است که از سلسله سند آن دو متن یا بیشتر پشت سر هم حذف گردیده باشد.
۲- حدیثی است که از سلسله سند آن بیش از یک نفر، قبل از تابعی حذف شده باشد.
۳- حدیثی است که از سلسله سند آن بیش از یک نفر، قبل از صحابی حذف شده باشد.
۴- حدیثی است که سند آن تا تابعی متصل باشد و تابعی بلاواسطه از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده باشد.
۵- حدیثی است که تابع تابعی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) روایت کرده باشد.
۶- حدیثی است که از سلسله سند آن فقط دو نفر حذف شده باشند.

بیان یک نکته

[ویرایش]

برخی از حدیث معضل توالی راویان محذوف و سقوط واسطه از وسط سند را شرط کرده‌اند.
برخی دیگر قید توالی را معتبر دانسته‌اند ولی مکان معینی برای سقوط واسطه ذکر نکرده‌اند.
حدیث معضل هم‌چون حدیث مرسل و معلق حجت نیست مگر این که اسم و وثاقت راوی ساقط از سند حدیث احراز شده باشد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مترادفات این اصطلاح عبارتند از:
احادیث معضل، روایت معضل، معضل سندی، خبر معضل سندی، حدیث معضل، خبر معضل، معضل (حدیث)، روایات معضل، روایت معضل سندی.
[۱۱] درایة الحدیث، ص۴۶.
[۱۲] درایة الحدیث، ص۸۳.
[۱۳] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۷.
[۱۵] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۰.
[۱۶] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۱۱۴.
[۱۷] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۲.
[۱۸] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۳۰.
[۲۲] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۳، ص۳۰۳. .
[۲۳] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۰۵.    
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۹۹.    
۳. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۳۷.    
۴. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیة، ص۱۷۲.    
۵. موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۲۱.    
۶. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۴۰.    
۷. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۸.    
۸. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۱۱.    
۹. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۰. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۴.    
۱۱. درایة الحدیث، ص۴۶.
۱۲. درایة الحدیث، ص۸۳.
۱۳. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۷.
۱۴. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۵۵.    
۱۵. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۰.
۱۶. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۱۱۴.
۱۷. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۲.
۱۸. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۳۰.
۱۹. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۱۹۸.    
۲۰. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۱۷۳.    
۲۱. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۳۰.    
۲۲. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۳، ص۳۰۳. .
۲۳. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۷۷.
۲۴. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص۳۶.    
۲۵. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص۲۶.    
۲۶. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۷. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۰۰.    
۲۸. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۳۶.    
۲۹. عاملی، محمد بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۰۸.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث معضل سندی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۳۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار