حدیث مشکل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مشکل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و یکی از اقسام حدیث به اعتبار متن آن به حساب می‌آید.


اصطلاح حدیث

[ویرایش]

آن حدیثی است که مشتمل بر مطالب غامض و الفاظ مشکل باشد که جز خبرگان و ماهران آن علم، معانی آنها را نفهمند.

فرق حدیث مشکل و غریب لفظی

[ویرایش]

تفاوت حدیث مشکل و غریب لفظی این است که:
حدیث مشکل مشتمل بر مطالب غامض و پیچیده است که بر اذهان بسیط و عادی مخفی است ولی حدیث غریب لفظی مشتمل بر الفاظ غریبی است که نیاز به اهل فن و خبره برای فهم معنای لغوی آنها است.

نکته مهم

[ویرایش]

از آن جا که حدیث مشکل موقعیت خاصی در این احادیث دارد نمی‌توان آنرا نقل به معنی نمود و چنان‌چه حدیث مشکل صحیح باشد در تفسیر و توضیح آن کوشش می‌شود ولی اگر ضعیف باشد دیگر نیازی به بررسی آن نیست و اگر صحت آن محل اختلاف هم باشد می‌توان آنرا تاویل کرد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر مشکل، روایت مشکل، مشکل.
[۳] درایة الحدیث، ص۷۹.
[۴] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
[۵] مدیرشانه‌چی، علم الحدیث، ص۱۵۹.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۴.
[۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۳۲۶.
[۸] حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۶۴.    
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۹۶.    
۳. درایة الحدیث، ص۷۹.
۴. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
۵. مدیرشانه‌چی، علم الحدیث، ص۱۵۹.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۴.
۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۳۲۶.
۸. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص.
۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۳۱۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مشکل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث
جعبه‌ابزار