حدیث مشتبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مشتبه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که راوی آن به سبب اشتباه حروف نام وی مشترک باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام حدیث به اعتبار سند آن حدیث مشتبه است. حدیث مشتبه حدیثی است که مشتبه‌بودن حال آن به سبب اشتباه حال راوی آن است. یعنی راوی آن حدیث به سبب اشتباه حروف، مشترک می‌شود که نمی‌توان عدالت وی را اثبات کرد.

نکته مهم

[ویرایش]

در میان‌ اندیشمندان علوم حدیث این بحث مطرح شده که آیا حدیث مشتبه از اقسام حدیث ضعیف است یا از اقسام حدیث مشترک؟
برخی بر این باروند که از اقسام حدیث ضعیف می‌باشد و این نظر را کلام شهید تایید می‌کند آنجا که می‌فرماید: «حدیث مشتبه از نظر ما ملحق به حدیث مردود است زیرا ما اسلام و ایمان را در راوی کافی نمی‌دانیم بلکه ظهور عدالت را در راوی شرط می‌دانیم.
مگر این که گفته شود: صرف اشتباه حال راوی موجب تضعیف حدیث نمی‌شود مگر این که اشتباه در راوی ضعیف باشد که در این صورت حدیث مشتبه و مشترک به یک معنا بر می‌گردند.

فرق حدیث مشترک و مشتبه

[ویرایش]

در مورد تفاوت حدیث مشترک و مشتبه برخی گفته‌اند: در حدیث مشترک، اشتراک، اشتراک اسمی است یعنی راوی یک حدیث با راوی ضعیف دیگر مشترک الاسم می‌باشند و معلوم نیست این راوی همان راوی ضعیف است یا خیر؟ ولی در حدیث مشتبه اشتباه در یکی از حروف اسم راوی صورت می‌گیرد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر مشتبه، روایت مشتبه، مشتبه (حدیث).
[۲] سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۸.
[۳] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۹۸.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۷۱.    
۲. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۸.
۳. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۹۸.
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۹۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مشتبه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه‌ابزار