حدیث مسلسل منقطع الاول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مسلسل منقطع الاول، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و نوعی از حدیث مسلسل ناقص است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث مسلسل دارای اقسامی است که مسلسل ناقص یکی از آنهاست.
حدیث مسلسل ناقص نیز دارای سه قسم است که یکی از آنها حدیث مسلسل منقطع الاول است.
مسلسل منقطع الاول حدیثی است که وصف تسلسل در ابتدای سند قطع شده و در بقیه سند تسلسل جریان داشته باشد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از:
خبر مسلسل منقطع الاول، روایت مسلسل منقطع الاول، مسلسل منقطع الاول.
[۳] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قاری، علی، شرح شرح نخبة الفکر، ص۶۶۰.    
۲. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۴، ص۴۲.    
۳. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مسلسل منقطع الاول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث مسلسل ناقص
جعبه ابزار