حدیث مختلف فیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مختلف فیه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که در قبول آن اختلاف کرده‌اند، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث دارای اقسامی است که از جمله آن‌ها حدیث مختلف فیه است.
برخی حدیث مختلف فیه را از اقسام حدیث صحیح دانسته و بعضی از اقسام مطلق حدیث دانسته‌اند و در هر صورت برای حدیث مختلف فیه، پنج قسم ذکر کرده‌اند:

اقسام حدیث مختلف فیه

[ویرایش]

۱- مراسیل
۲- روایت مدلسین در صورتی که سماع خوشان را ذکر نکنند و بگویند «قال فلان» و مراد از فلان افرادی که معاصر آن‌هاست باشد چه آن شخص آن را روایت کرده باشد چه روایت نکرده باشد و برای آن‌ها سماع، اجازه و هیچ‌کدام از طرق روایت نیز نباشد.
۳- خبری است که شخص ثقه‌ای از امامی از ائمه مسلمین به سند خودش نقل کند سپس جماعتی از ثقات، آن خبر را به صورت مرسل نقل کنند.
۴- روایت محدث صحیح السماع و صحیح الکتاب که در نقل روایت، معروف و ظاهر العدالة است ولی آنچه را که حدیث می‌کند نمی‌شناسد و حافظ آن نیست.
۵- روایت مبتدع و اصحاب اهواء

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مترادفات این اصطلاح عبارتند از: مختلف فیه، خبر مختلف فیه، روایت مختلف فیه.
[۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۱، ص۹۱.    
۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۰.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مختلف فیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | خبر واحد
جعبه‌ابزار