حدیث محکم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث محکم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که دارای مدلول روشن است، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

خبر واحد که یکی از اقسام حدیث است دارای اقسامی می‌باشد که حدیث محکم یکی از آن‌ها است.

تعریف

[ویرایش]

برای حدیث محکم چند تعریف ذکر کرده‌اند که عبارت است از:
۱- حدیثی است که از ظاهر آن مراد متکلم فهمیده شود، بدون این که نیازی به قرینه باشد.
۲- محکم لفظی است که دارای معنای لغوی راجحی باشد اعم از این که مانع از نقیض باشد یا نباشد در مقابل ظاهر که معنای لغوی راجحی دارد که مانع از نقیض نیست و در مقابل نص که معنای لغوی راجح و مانع از نقیض دارد.
۳- حدیثی است که مقبول و معمول به و سالم از معارض باشد و خبری که با آن مخالفت کند نرسیده باشد.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر محکم، محکم و روایت محکم.
[۲] درایة الحدیث، ص۷۲-۷۳.
[۴] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۳.
[۵] تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۶.
[۶] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۵۲۰.
[۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۹۲.    
۲. درایة الحدیث، ص۷۲-۷۳.
۳. قاری، علی، شرح شرح نخبة الفکر، ص۳۵۹.    
۴. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۳.
۵. تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۶.
۶. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۵۲۰.
۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۷.
۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۸۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث محکم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | خبر واحد
جعبه‌ابزار