حدیث محفوظ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث محفوظ، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث مشهوری که برخلافش خبر شاذی نباشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام حدیث حدیث مشهور است و آن دارای اقسامی است یک قسم از آن حدیث محفوظ است.

تعریف

[ویرایش]

برای حدیث محفوظ چند تعریف ذکر شده است:
۱- حدیث مشهوری است که در مقابلش حدیث شاذی باشد.
۲- باید راوی حدیث محفوظ در صفاتش ارجح از راوی حدیث شاذی که مقابل آن است باشد.
۳- باید به گونه‌ای باشد که جمع بین آن و حدیث شاذ مقابلش ممکن نباشد.

فرق حدیث مشهور و محفوظ

[ویرایش]

برای تفاوت حدیث مشهور و حدیث محفوظ اموری ذکر شده است از جمله این که: مشهور حدیثی است که نقل آن شهرت پیدا کرده است اعم از این که در مقابل آن روایت شاذ باشد یا نباشد ولی حدیث محفوظ مشهوری است که در مقابل آن حدیث شاذ باشد بنابراین هر حدیث محفوظی مشهور است ولی هر حدیث مشهوری محفوظ نیست.

فرق حدیث معروف و محفوظ

[ویرایش]

اما تفاوت حدیث محفوظ و حدیث معروف به این‌ است که:
محفوظ حدیث مشهوری است که در مقابل آن حدیث شاذ است و معروف حدیث مشهوری است که در مقابل آن حدیث منکر است.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر محفوظ، محفوظ، روایت محفوظ.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۱.
[۴] عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۲۹.
[۵] سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۸.
[۸] درایة الحدیث، ص۶۱.
[۹] درایة الحدیث، ص۷۰.
[۱۰] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۰.
[۱۱] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۴.
[۱۳] تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۲.
[۱۴] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۲۴.
[۱۵] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۴۷۵.
[۱۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۵.
[۱۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۱.
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۸۱.    
۳. شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۱۵.    
۴. عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۲۹.
۵. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۸.
۶. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۷۰.    
۷. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۸۰.    
۸. درایة الحدیث، ص۶۱.
۹. درایة الحدیث، ص۷۰.
۱۰. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۰.
۱۱. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۴.
۱۲. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۰۸.    
۱۳. تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۲.
۱۴. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۲۴.
۱۵. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۴۷۵.
۱۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۵.
۱۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۱.
۱۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۵۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث محفوظ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث مشهور
جعبه‌ابزار