حدیث مجهول الاول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مجهول الاول، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که در اوّل سند آن شخص غیر ممدوح و مذمومی باشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث به اعتبار سند آن دارای اقسامی است که از جمله آنها حدیث مجهول الاول است.
حدیث مجهول الاول حدیثی است که در ابتدای سند آن راویی باشد که هیچ گونه توثیق جرح یا مدحی نشده باشد و یا این که در ابتدای سند آن راوی ناشناخته‌ای باشد مثل عبارت «عن رجل»، «عمن حدثه»، «عمن ذکره»، «عن غیر واحد» و نظیر این‌ها.
حدیث مجهول الاول یکی از اقسام حدیث مجهول است.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر مجهول الاول، روایت مجهول الاول و مجهول الاول
[۱] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴.
۲. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۱۹۲.    
۳. عاملی، محمد بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۰۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مجهول الاول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث مجهول
جعبه ابزار