حدیث مبهم سندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مبهم سندی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که نام راوی در سند آن ذکر شده و از او تعبیر به «رجل» یا «فلان» شود، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

از جمله اقسام حدیث ضعیف حدیث مبهم است درباره این نوع از حدیث گفته شده است:
۱- حدیثی است که نام راوی ذکر نشده باشد مثل این که گفته شود «اخبرنی فلان» یا «اخبرنی رجل».
۲- حدیثی است که نام راوی ذکر نشده و یا نام وی ذکر شده ولی شناخته شده نیست.
۳- حدیثی است که برای اختصار نام راوی آن ذکر نشده است.

انواع ابهام

[ویرایش]

برخی بیان داشته‌اند که ابهام گاهی در سند است مثل این که گفته شود «اخبرنی فلان» و گاهی در متن می‌باشد مثلاً در حدیث ابوسعید خدری است که جمعی از صحابه پیامبر گذرشان به محله‌ای افتاد که آنها را مهمان نکردند حشره‌ای بزرگ آنها را گزید مردی دعا و تعویذی برای او نوشت. از تعویذنویس به صورت «رجل» تعبیر کرده است که مبهم می‌باشد ولی تعویذنویس خود را ابوسعید خدری بوده است.

ارزش حدیث مبهم

[ویرایش]

در مورد حدیث مبهم که پذیرفته است یا خیر؟ گفته شده است: حدیث که راوی آن ذکر نشده باشد پذیرفته نیست و اگر به صورت لفظ تعدیل مبهم ذکر شود مثل این که راوی بگوید «اخبرنی ثقه» پذیرفته نیست چون تعدیل مبهم کافی نیست ولی برخی گفته‌اند: اگر به صورت تعدیل مبهم بیان شد کفایت می‌کند.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از حدیث مبهم سندی به حدیث مستبهم، حدیث مبهم، مبهم، مستبهم، روایت مبهم سندی، خبر مبهم سندی، مبهم سندی، خبر مبهم، خبر مستبهم، روایت مستبهم و روایت مبهم نیز تعبیر شده است.
[۱] سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۱۷۷.
[۳] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۶.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۲۳-۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۱۷۷.
۲. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۴، ص۲۹۸.    
۳. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۶.
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۲۳-۲۶.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مبهم سندی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۵.    جعبه ابزار