حدیث مؤنن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مؤنن، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که در نقل آن از لفظ «انّ» استفاده شده باشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث مؤنن حدیث مسندی است که در سند آن گفته شود «حدثنا فلان ان فلاناً حدثه» که لفظ «انّ» در نقل یکایک روات آورده شود.
مشهور بیان داشته‌اند: حدیث مؤنن در صورتی که ملاقات بین راوی و مروی عنه اثبات شده باشد حمل بر اتصال می‌شود مگر این که منقطع‌بودن آن مشخص گردد.
برخی گفته‌اند: حدیث مؤنن تا زمانی که از راه دیگری سماع آن معلوم نشود حمل بر انقطاع سند آن می‌شود.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مترادفات این اصطلاح عبارتند از:
حدیث مؤنّان، خبر مؤنّان، خبر مؤنّن، روایت مؤنّان، روایت مؤنن، مؤنان، مؤنن.
[۳] مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۵۸.
[۴] مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۷۴.
[۵] موسوی آل خرسان نجفی، سیدحسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۵.
[۶] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۶۸.
[۷] تهانوی، محمدعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۱۳۲.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۴۷۹.    
۲. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۱، ص۳۳۷.    
۳. مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۵۸.
۴. مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۷۴.
۵. موسوی آل خرسان نجفی، سیدحسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۵.
۶. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۶۸.
۷. تهانوی، محمدعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۱۳۲.
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۸۵.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مؤنن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | خبر واحد
جعبه ابزار