حدیث قوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث قوی از اقسام خبر واحد است که به آن خبر قوی و روایت قوی نیز گفته میشود.


معانی حدیث قوی

[ویرایش]

حدیث قوی ـ اصطلاحی در علم درایه و ـ به سه معنا آمده است.
۱. حدیثی که راوی آن شیعه دوازده امامی باشد، لیکن مدح و ذمّی از او نشده باشد. حدیث قوی در این کاربرد از اقسام حدیث ضعیف شمرده شده است.
۲. مرادف حدیث موثّق
۳. مرادف حدیث صحیح

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المهذّب البارع، ج۱، ص۶۶.    
۲. مدارک الاحکام، ج۸، ص۴۷۹- ۴۸۰.    
۳. عوالی اللئالی، ج۴، ص۱۳۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۶۸.    


جعبه ابزار