حدیث صحیح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث صحیح این عنوان از اصطلاحات علم درایه می باشد و از اقسام خبر واحد می باشد.


تعریف حدیث صحیح

[ویرایش]

به حدیثى صحیح گویند که تمامى راویان آن تا معصوم علیه السّلام، شیعه دوازده امامى و عادل باشند.
برخى، حدیث صحیح را حدیثى دانسته‏اند که راویان آن شیعه و عادل باشند و متن آن غیر شاذ (مخالف مشهور) و بدون علت (کژى و انحراف پنهانى و ظریف) باشد.

حکم حدیث صحیح

[ویرایش]

حدیث صحیح- بنابر قول به حجیت خبر واحد- حجّت است.
[۱] وصول الاخیارص۹۳- ۹۴


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وصول الاخیارص۹۳- ۹۴


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۲۶۵    


جعبه ابزار