حدیث حسن صحیح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث حسن صحیح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث حسن و پایین‌تر از حدیث صحیح، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

برخی از دانشمندان علوم حدیث از جمله ترمذی در وصف برخی از روایات آورده‌اند «هذا حدیث حسن صحیح». برخی گفته‌اند مراد ترمذی این است که این حدیث از حسن بالاتر و از صحیح پائین‌تر است.

← اشکال و جواب


ولی به این عبارت اشکال شده است که چه گونه ممکن است بین اثبات قصور «حسن» و نفی قصور «صحیح» جمع کرد.
برخی جواب داده‌اند: مراد این است که حدیث دارای دو طریق است یک طریق وصف حسن را دارا است و طریق دیگر وصف صحیح را دارا می‌باشد.
از این توجیه جواب داده شده است: در جامع ترمذی احادیثی وجود دارد که یک طریق بیشتر ندرد با این همه به «حسن صحیح» متصف شده‌اند.
روی هم رفته از این اشکال پنج جواب داده شده است جهت پرهیز از اطاله از بیان آنها خودداری می‌شود.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از این اصطلاح به خبر حسن صحیح، روایت حسن صحیح و حسن صحیح تعبیر شده است.
[۱] میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۱۳۱.
[۳] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۰.
[۵] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۳۱.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۳۱-۲۱۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۱۳۱.
۲. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۵.    
۳. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۰.
۴. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۰۴.    
۵. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۳۱.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۳۱-۲۱۶.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث حسن صحیح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار