حدیث حسن بالغیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث حسن بالغیر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث مجهولی که متن آن توسط حدیث دیگر تایید شده، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

اندیشمندان علوم حدیث اهل سنت، حدیث حسن را به ذاتی و بالغیر تقسیم کرده‌اند:
این نوع تقسیم حدیث از نظر دانشمندان شیعه علوم حدیث ناشناخته است و در کلمات ایشان از آن اثری نیست.

تعریف

[ویرایش]

ولی عالمان اهل سنت در تعریف حدیث حسن بالغیر نوشته‌اند:
حدیث حسن بالغیر آن است که در سلسله سندش فردی ناشناخته وجود دارد که شایستگی و عدم شایستگی او ثابت نشده وی متهم به کذب و خطا هم نیست منتها متن حدیث به وسیله حدیث دیگری تایید و تقویت شده است. حدیث حسن بالغیر در اصل ضعیف است و حسن آن به سبب عوامل بیرونی است.
از این نوع حدیث به «حدیث حسن لغیره»، «خبر حسن بالغیر»، «خبر حسن لغیره»، «روایت حسن لغیره»، «روایت حسن بالغیر»، «حسن لغیره» و «حسن بالغیر» نیز تعبیر می‌شود.
[۳] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۹.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۳.    
۲. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۶۸.    
۳. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۹.
۴. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۹۱.    
۵. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۰۲.    
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۲۲.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث حسن بالغیر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۲۱.    


جعبه ابزار