حدیبیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحُدَیبیه عنوان مکانی در نزدیکى مکه در راه جده به مکه می باشد. از آن در باب حج نام برده‌اند.


احرام

[ویرایش]

میقات عمره مفرده براى کسى که در مکه است و نیز کسى که بدون قصد دخول حرم براى انجام دادن کارى از میقات گذشته و سپس تصمیم بر انجام دادن عمره مفرده گرفته، ادنی الحل است، که افضل مواضع آن براى احرام بستن حدیبیه، تنعیم و جِعرانه مى‌باشد.
[۲] مناسک حج (مراجع)،ص ۹۷- ۹۸.
[۳] مناسک حج (مراجع)، ص۱۱۹.پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی ُسید ابوالقاسم معتمد العروة، ج۳، ص۲۳۳.    
۲. مناسک حج (مراجع)،ص ۹۷- ۹۸.
۳. مناسک حج (مراجع)، ص۱۱۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۲۵۸.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | مواقیت
جعبه ابزار