حدوث و قدم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدوث و قدم ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

برهان حدوث و قدم، برهانی کلامی بر وجود خداوند ، مبتنی بر فرض آغازی زمانی برای آفرینش جهان
حدوث و قدم ذاتی، سبوق بودن ذاتی وجود شیء به وجود غیر خودش و محتاج بودن شیء در وجودش به غیر خودش
حدوث و قدم فلسفی، از اصطلاحات و مسائل فلسفه و کلام اسلامی
حدوث و قدم کلامی، از مباحث کلامی درباره چگونگی خلقت عالم
حدوث و قدم نفس، مساله حادث و یا قدیم بودن نفوس انسانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار