حدوث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدوث پيش جمهور حصول شى‌ء باشد بعد از عدم او در زمانى كه گذشته باشد و مقابل قدم باشد.
[۱] درة التاج بخش ۳ ص ۲۹تعریف حدوث

[ویرایش]

حدوث يعنى وجود بعد از عدم و حادث همان طور كه در حدوث احتياج بعلت دارد در بقاء هم احتياج بعلت دارد زيرا علت احتياج كه امكان باشد بعد از وجود هم موجود است.
[۲] تهافت التهافت ص ۳۲، ۶۸
[۳] سفار ج ۱ ص ۴۹، ۵۶.
[۴] شفا ج ۲ ص ۵۲۱.پانویس

[ویرایش]
۱. درة التاج بخش ۳ ص ۲۹
۲. تهافت التهافت ص ۳۲، ۶۸
۳. سفار ج ۱ ص ۴۹، ۵۶.
۴. شفا ج ۲ ص ۵۲۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ معارف اسلامى ج‌۲ ص ۷۰۳.

رده‌های این صفحه : اصطلاحات کلامی | کلام
جعبه ابزار