حج افراد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحج افراد از اقسام حج است. از این عنوان در باب حج سخن گفته‌اند.


وجه تسمیه حج افراد

[ویرایش]

حج بر سه قسم است: تمتع ( حج تمتعقران ( حج قران) و افراد. علت نامگذاری آن به افراد، انفصال آن از عمره و عدم ارتباط بین آن دو است.

ویژگی حاجی حج افراد

[ویرایش]

حج افراد، همچون قران، وظیفه اهالی مکه و کسانی است که فاصله محلّ سکونتشان تا مکه کمتر از دوازده یا ۴۸ میل- بنابر اختلاف اقوال در مسئله- است ( آفاقی).

کیفیت حج افراد

[ویرایش]

احرام از میقات در صورتی که از منزلش به مکه نزدیک‌تر باشد و در صورت نزدیک‌تر بودن منزل، از منزلش محرم می‌شود؛ وقوف در عرفات و مشعر؛ به جا آوردن اعمال منیٰ در روز عید قربان (رمی جمره عقبه و حلق یا تقصیر)؛ انجام دادن اعمال مکه (طواف زیارت و نماز آن، سعی بین صفا و مروه و طواف نساء و دو رکعت نماز آن) و انجام دادن اعمال منی در ایام تشریق
[۵] مناسک حج (مراجع،) ص۹۷.
(بیتوته در شبهای یازدهم و دوازدهم و برای برخی، سیزدهم و رمی جمرات سه گانه در روزهای آن). اگر علاوه بر حج، عمره مفرده بر او واجب باشد، بنابر مشهور بلکه ادعای اجماع شده، بعد از اتمام مناسک حج، برای عمره از ادنی الحلمحرم شده و اعمال عمره را به جا می‌آورد
[۶] المعتمد فی شرح المناسک، ج۳، ص۲۷۳.
( عمره مفرده).
بنابر مشهور، در حج افراد، تقدیم طواف- اعمّ از واجب و مستحب- بر وقوف به عرفات جایز است؛ لیکن در لزوم تجدید تلبیه پس از هر طواف و عدم لزوم آن اختلاف است. بنابر قول نخست حاجی در صورت تلبیه نگفتن از احرام خارج می‌شود؛ لیکن بنابر قول دوم تنها با نیت خروج از احرام، خروج تحقق می‌یابد، هرچند بهتر است پس از هر طوافی تلبیه را تجدید کند.
در حج افراد قربانی واجب نیست؛ هرچند مستحب است.

شرایط حج افراد

[ویرایش]

نیت، وقوع مناسک در ماههای حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) و احرام از میقات یا منزل خود، از شرایط حج افراد است.

احکام حج افراد

[ویرایش]

کسی که وظیفه‌اش حج افراد است، بنابر مشهور در حال اختیار نمی‌تواند آن را تمتع قرار دهد و یا به آن عدول کند. در حال اضطرار عدول به تمتع جایز است.
کسی که به نیت حج افراد محرم شده، در صورتی که حج تمتع نیز بر او جایز باشد، پس از داخل شدن در مکه بهتر است به عمره تمتع عدول کند.
زن حائض یا کسی که بر اثر ضیق وقت فرصت به جا آوردن عمره تمتع را ندارد باید به حج افراد عدول کند و اعمال آن را انجام دهد.
[۱۵] مناسک حج (مراجع)، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة، ج۱۱، ص۲۰۶.    
۲. مستند الشیعة، ج۱۱، ص۲۰۸.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۴- ۴۷.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۳.    
۵. مناسک حج (مراجع،) ص۹۷.
۶. المعتمد فی شرح المناسک، ج۳، ص۲۷۳.
۷. جواهر الکلام،ج۱۸، ص۵۹- ۶۵.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۷۸.    
۹. جواهر الکلام،ج۱۸، ص۹۶.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۹- ۵۰.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۴.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۷.    
۱۳. مستند الشیعة ج۱۳ ص۱۰۳- ۱۰۴.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۷۱.    
۱۵. مناسک حج (مراجع)، ص۹۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۱۶ -۲۱۷.    رده‌های این صفحه : اقسام حج | حج | فقه
جعبه ابزار