حجم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجم‏ در دو معنا استعمال شده است.و به مناسبت در بابهای طهارت، صلات و حج به کار رفته است.


معانی حجم

[ویرایش]

۱-برآمدگی، ضخامت و ستبری چیزی.
۲-مقدار فضایی که جسم اشغال می‏کند.

احکام حجم

[ویرایش]

واجب در پوشیدن عورت از ناظر محترم، پوشیدن خود عورت (بشره) است نه حجم آن.
ستر عورت از شرایط صحّت نماز است؛ لیکن در اینکه ستر بشره کفایت می‏کند یا علاوه بر آن ستر حجم آن نیز شرط است، اختلاف است.
مستحب است ضخامت سنگ ریزه‏ای که برای رمی جمره استفاده می‏شود به اندازه بند انگشت باشد.
[۵] المعتمد فی شرح المناسک ج۵، ص۱۹۴.

بنابر مشهور، مقدار آب کر بر حسب حجم ۴۲ وجب و هفت هشتم وجب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲، ص۲.    
۲. التنقیح (الطهارة) ج۳، ص۳۵۷.    
۳. مدارک الاحکام ج۳، ص۱۸۷.    
۴. جواهر الکلام ج۸، ص۱۶۰.    
۵. المعتمد فی شرح المناسک ج۵، ص۱۹۴.
۶. مختصر الاحکام (گلپایگانی) ص۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۳۴.    رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار