حجة الاسلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحَجةُ الاسلام به حج واجب شده به اصل شرع رامی گویند.


تعریف حَجةُ الاسلام

[ویرایش]

به حجى كه به اصل شرع (فرمان مستقيم و ابتدایی شارع مقدس) تنها يك بار در طول عمر بر مستطیع واجب مى‌شود حجة الاسلام گويند.
[۲] معتمد العروة، ج۱، ص۱۳.
در مقابل حجی كه با نذر و مانند آن بر مکلف واجب مى‌گردد كه سبب وجوب آن مکلف است كه با ايجاد سبب (نذر) مسبب (حج) را بر خود واجب مى‌كند؛ هرچند سبب وجوب، شرعی است.

منشأ كاربرد عنوان حَجةُ الاسلام

[ویرایش]

منشأ كاربرد عنوان ياد شده در كلمات فقها روايات است و علت ناميدن آن به حجة الإسلام بنابر آنچه در کلام برخى، آمده، رواياتى است كه مى‌گويد:
اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات،حج، روزه و ولایت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱۷ص۲۲۳    
۲. معتمد العروة، ج۱، ص۱۳.
۳. مسالک الافهام، ج۲،ص۱۲۱.    
۴. وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۲۷- ۲۸.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۷،ص۲۲۳.    
۶. العروة الوثقی‌، ج۴، ص۳۱۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۲۴۲.    


رده‌های این صفحه : اقسام حج | حج | فقه
جعبه‌ابزار