حجة الاسلامذخیره مقاله با فرمت پی دی افحَجةُ الاسلام به حج واجب شده به اصل شرع رامی گویند.


تعریف حَجةُ الاسلام

[ویرایش]

به حجى كه به اصل شرع (فرمان مستقيم و ابتدایی شارع مقدس) تنها يك بار در طول عمر بر مستطیع واجب مى‌شود حجة الاسلام گويند. [۱] [۲] در مقابل حجی كه با نذر و مانند آن بر مکلف واجب مى‌گردد كه سبب وجوب آن مکلف است كه با ايجاد سبب (نذر) مسبب (حج) را بر خود واجب مى‌كند؛ هرچند سبب وجوب، شرعی است. [۳]

منشأ كاربرد عنوان حَجةُ الاسلام

[ویرایش]

منشأ كاربرد عنوان ياد شده در كلمات فقها روايات است [۴] و علت ناميدن آن به حجة الإسلام بنابر آنچه در کلام برخى، آمده، رواياتى است كه مى‌گويد:
اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات،حج، روزه و ولایت. [۵] [۶]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱۷ص۲۲۳    
۲. معتمد العروة، ج۱، ص۱۳.
۳. مسالک الافهام، ج۲،ص۱۲۱.    
۴. وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۲۷- ۲۸.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۷،ص۲۲۳.    
۶. العروة الوثقی‌، ج۴، ص۳۱۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۲۴۲.    


رده‌های این صفحه : اقسام حج | حج | فقه
جعبه‌ابزار