حبیب بن وکیع حسن‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب بن وکیع حسن‌آبادی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومسلم حبیب بن وکیع بن عبدالرّزاق بن عبدالکریم بن عبدالواحد بن محمّد بن سلیمان حسن‌آبادی اصفهانی از محدّثین قرن ششم هجری و از خانواده علم و حدیث است.
او از ابوبکر محمّد بن احمد بن حسن بن ماجه ابهری اصفهانی حدیث شنیده و ابوسعد سمعانی از وی استماع حدیث کرده است.
[در حال حاضر حسن‌آباد یکی از محلّه‌های اصفهان است. در منطقه جرقویه نیز روستایی به نام حسن‌آباد وجود دارد.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۲۵۹.    
۲. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۲۵۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۱۸.    


جعبه ابزار