حبیب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حبیب چهارمحالی اصفهانی، ادیب فاضل و شاعر و نویسنده و زبان‌شناس اوایل قرن چهاردهم هجری
حبیب بن زبیر بن مشکلان هلالی اصفهانی، از محدّثین قرن دوم هجری
حبیب بن محمود ملاباشی اصفهانی، عالم فاضل معاصر در اصفهان
حبیب بن وکیع حسن‌آبادی اصفهانی، از محدّثین قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار