حبیب‌اللّه بن محمدابراهیم نصرآبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب‌اللّه بن محمدابراهیم نصرآبادی اصفهانی، عالم فاضل محدّث در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]
ملّاحبیب‌اللَّه بن محمّدابراهیم نصرآبادی، عالم فاضل محدّث، [ظاهراً از اهالی قریه «نصرآباد» ماربین اصفهان است و اینکه شاید از اهالی «نصرآباد» جرقویه یا «نصرآباد» کاشان باشد بسیار ضعیف است و خود نیز به آن تصریح نکرده است.]
وی از شاگردان ملّامحمّدباقر مجلسی بوده و از او چندین اجازه روایتی دریافت نموده است. وی «صحیفه سجّادیه» را نزد مجلسی خوانده و بر روی نسخه‌ای از «صحیفه» در ۱۴ رجب ۱۱۰۸ یادداشتی نوشته و بدین مطلب تصریح نموده است.
همچنین در یادداشت دیگری که بر روی نسخه‌ای از «قواعد الاحکام» نوشته، آمده است که این نسخه را نزد علّامه مجلسی خوانده است. همچنین سلسله روایتی علّامه مجلسی را تا علّامه حلّی آورده است. تاریخ این یادداشت ۲۹ شعبان ۱۱۰۴ه می‌باشد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۲۴۲۵.
[۲] مدرسی طباطبائی، سیدحسین و رضا استادی، آشنایی با چند نسخه خطی، ج۱، ص۱۹۳-۱۹۱.
[۳] حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۲۱-۲۲.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۲۴۲۵.
۲. مدرسی طباطبائی، سیدحسین و رضا استادی، آشنایی با چند نسخه خطی، ج۱، ص۱۹۳-۱۹۱.
۳. حسینی اشکوری، سیداحمد، تلامذه العلاّمه المجلسی، ص۲۱-۲۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۲۳.    جعبه ابزار