حبیب‌اللّه بن عبداللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب‌اللّه بن عبداللّه اصفهانی، عالم فاضل و مورّخ ادیب، در قرن یازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا حبیب‌اللَّه بن عبداللَّه اصفهانی، عالم فاضل و مورّخ ادیب، در قرن یازدهم هجری می‌زیسته و کتابی به نام «توصیف الوزراء» در احوال وزرای شاهان صفوی تالیف نموده است. میرزا عبداللّه افندی در ضمن شرح حال سیّدعلاءالدّین حسین خلیفه سلطان از این کتاب یاد می‌کند و مطالبی درباره خلیفه سلطان از کتاب نامبرده نقل می‌نماید. ظاهراً صاحب عنوان در سال ۱۱۰۶ق وفات یافته است.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۱۳۱.
[۴] روضاتی، سیدمحمدعلی، فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان، ج۱، ص۳۱.
[۶] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۲.
[۷] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۱۹-۱۲۰.

تذکر: به کتاب «توصیف الوزراء» کتاب «تذکره میرزا حبیب‌اللَّه» نیز گفته می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲، ص۵۲.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۱۳۱.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۴، ص۴۸۹.    
۴. روضاتی، سیدمحمدعلی، فهرست کتب خطی کتابخانه‌های اصفهان، ج۱، ص۳۱.
۵. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۴، ص۵۵۹.    
۶. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۲.
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۱۹-۱۲۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۲۹.    
جعبه ابزار