حال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حال‌ (فلسفه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه، به معنی صفت و هیئت آن
حال (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای کیفیت نفسانی سریع الزوال
حال (نحو)، اسم ثلاثی مجرّد از مادّه حول، صفتی فضله و منصوب و بیانگر هیأت صاحبش
حال (کلام)، واسطه میان وجود و عدم در نظر برخی از متکلمین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار