حاقب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاقب‏ حبس کننده غائط است. و در بابهای صلات، حج و قضاء از آن سخن رفته است.


معنای حاقب

[ویرایش]

حاقب حبس کننده غائط است.

احکام حاقب

[ویرایش]

قضاوت کردن،طواف کردن
[۲] کشف‏الغطاء ج۲، ص۱۶۰.
و نماز خواندن در حال حبس بول و غائط
[۴] الکافی فی الفقه ص۱۲۵.
مکروه و تأخیر نماز جهت خلاصی از این حالت و تخلی افضل است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستندالشیعة ج۱۷، ص۶۲.    
۲. کشف‏الغطاء ج۲، ص۱۶۰.
۳. الدروس الشرعیة ج۱، ص۴۰۲.    
۴. الکافی فی الفقه ص۱۲۵.
۵. الحدائق الناضرة ج۹، ص۶۱.    
۶. الحدائق الناضرة ج۶، ص۳۲۷-۳۲۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۹۸.    


رده‌های این صفحه : فقه | قضاوت | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار