حافظ باباجان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباباجان، حافظ، از نستعلیق نویسانِ قرن دهم است.


پدر باباجان

[ویرایش]

پدرش حافظ عبدالعلی تربتی وابسته به دربار سلطان حسین بایْقَرا و برادرش حافظ قاسم خواننده‌ای مشهور بود.
[۱] احمد بن حسین منشی قمی، گلستان هنر، ج۱، ص۱۰۱، چاپ احمد سهیلی خوانساری، تهران ۱۳۶۶ ش.


مهارت‌های باباجان

[ویرایش]

عود را نیکو می‌نواخت، و عنوان «حافظ» ظاهراً به سبب وقوفش بر غنا و موسیقی بود.
علاوه بر خط و موسیقی، در هنر کنده کاری مهارت داشت و شعر نیز می‌سرود.
[۲] سام میرزا صفوی، تذکره تحفه سامی، ج۱، ص۱۳۵، چاپ رکن الدّین همایون فرخ، (تهران بی تا).


معاصران باباجان

[ویرایش]

حافظ باباجان معاصر شاه طهماسب صفوی (حک.۹۳۰ـ۹۸۴) بود و ظاهراً به دستگاه شاهزاده صفوی بهرام میرزا (متوفی ۹۵۵) فرزند شاه اسماعیل، وابستگی داشت، زیرا در برخی از قطعات، نام خود را «باباجان بهرامی» نوشته است.

شیوه باباجان

[ویرایش]

وی از شیوه سلطان‌علی مشهدی پیروی می‌کرد و گویا مالک دیلمی (متوفی ۹۶۹) استاد معروف نستعلیق از او تعلیم گرفته است.

آثار باباجان

[ویرایش]

دو قطعه از آثار او در مُرَقَّع بهرام میرزا صفوی در کتابخانه اوقاف استانبول موجود است، یکی با رقم «کاتبها حافظ باباجان» و دیگری «کتبه العبد باباجان بهرامی».
[۳] مهدی بیانی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۸۳-۸۴، تهران ۱۳۶۳ ش.


تاریخ سرگذشت باباجان

[ویرایش]

تاریخ درگذشت حافظ باباجان در تحفه سامی
[۴] سام میرزا صفوی، تذکره تحفه سامی، ج۱، ص۱۳۶، چاپ رکن الدّین همایون فرخ، (تهران بی تا).
۹۴۴ و در تذکره خوشنویسان
[۵] هدایت اللّه سپهر، تذکره خوشنویسان، ج۱، ص۷۱، (تهران بی تا).
۹۵۰ ضبط شده است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) مهدی بیانی، احوال و آثار خوشنویسان، تهران ۱۳۶۳ ش.
(۲) سام میرزا صفوی، تذکره تحفه سامی، چاپ رکن الدّین همایون فرخ، (تهران بی تا).
(۳) هدایت اللّه سپهر، تذکره خوشنویسان، (تهران بی تا).
(۴) احمد بن حسین منشی قمی، گلستان هنر، چاپ احمد سهیلی خوانساری، تهران ۱۳۶۶ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احمد بن حسین منشی قمی، گلستان هنر، ج۱، ص۱۰۱، چاپ احمد سهیلی خوانساری، تهران ۱۳۶۶ ش.
۲. سام میرزا صفوی، تذکره تحفه سامی، ج۱، ص۱۳۵، چاپ رکن الدّین همایون فرخ، (تهران بی تا).
۳. مهدی بیانی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۱، ص۸۳-۸۴، تهران ۱۳۶۳ ش.
۴. سام میرزا صفوی، تذکره تحفه سامی، ج۱، ص۱۳۶، چاپ رکن الدّین همایون فرخ، (تهران بی تا).
۵. هدایت اللّه سپهر، تذکره خوشنویسان، ج۱، ص۷۱، (تهران بی تا).


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «باباجان»، شماره۱۶.    


رده‌های این صفحه : تراجم | خوشنویسان | هنرمندان
جعبه ابزار