حاشية السيالكوتي على كتاب المطوّل‏ (کتاب)ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطوّل»، حاشیه عبدالحکیم سیالکوتی بر متن کتاب «المطوّل» تفتازانی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

«حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطوّل»، حاشیه عبدالحکیم سیالکوتی (د ۱۰۶۷ ق) بر متن کتاب «المطوّل» تفتازانی است. کتاب مطوّل»، از جمله کتب برگزیده علوم بلاغی است که تفتازانی آن را در طی شش سال نوشته است. در واقع کتاب «مطوّل» شرح «تلخیص المفتاح» خطیب قزوینی است که آن نیز ویراسته‌ی بخش سوم کتاب «مفتاح العلوم» سکّاکی است؛ لذا هر کجا که سیالکوتی از لفظ «الشارح» استفاده نموده، منظورش تفتازانی است. [۱]

سیالکوتی از مدرسان هند بوده است و نگارش‌هایی در زمینه کتاب‌های درسی از وی در دست است که از آن جمله، حاشیه بر الفیه ابن مالک است.

ساختار

[ویرایش]

کتاب حاضر با چاپ سنگی به شیوه نگارشی دیگر حواشی و شروح گذشته به روش «قوله ـ أقول» نوشته شده است. در این شیوه تکه‌ای از عبارت متن اصلی ذکر و سپس توضیحات و مطالب خود را پیرامون آن مطلب می‌نوشتند.

برخی توضیحات مختصر نیز در حاشیه‌ی حاشیه دیده می‌شود که محل آن در متن با عدد مشخص شده است.

سیالکوتی، شرح خود را به زبان ساده و روان و در حد متوسط نوشته و از اطناب توضیحات خودداری کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. «حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطوّل»، عبدالحکیم سیالکوتی، متن کتاب، انتهای ص۱۱.


منبع

[ویرایش]

نرم‌افزار ادبيات عرب، مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی.جعبه‌ابزار