حارث بن امرؤالقیس کندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی حارث بن امرؤالقیس کندی را یکی از شهدای کربلا می دانند.


حضور در کربلا

[ویرایش]

در منابع کهن و معتبر نامی از وی برده نشده است. به گفته برخی از مورخین حارث از دلاوران نامدار و عباد روزگار بود. وی از کسانی است که به همراه لشکر عمرسعد برای جنگیدن با امام حسین علیه السلام از کوفه به کربلا آمد. اما هنگامی که دید دشمنان امام به سخنان او گوش نمی‌ دهند، پیشنهاد آن حضرت را رد کرده ‌اند، و او را در محاصره قرار داده ‌اند؛ از تصمیم خود منصرف شد. خود را به خدمت امام رساند، و در زمره یاران او قرار گرفت. در روز عاشورا وقتی که آتش جنگ شعله ‌ور گردید حارث پیشاپیش آن حضرت به نبرد پرداخت و در حمله نخست به شهادت رسید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۷۳.    
۲. جمعی از نویسندگان، ذخیرة الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۴۷۱.    
۳. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۷۳.    
۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۷، ص۱۷۴.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۳۰.    


جعبه ابزار