حائل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه مانع بين دو چيز و همچنين زن غيرآبستن (مقابل حامل)، حائل مي‌گويند.
از احكام آن به معناى نخست در باب طهارت و صلات سخن رفته است.


نبودن حائل در اعضا براي غسل و وضو و تيمم

[ویرایش]

در اعضای وضو، غسل و تیمم در حال اختیار نباید حائلی باشد؛ لیکن در حال اضطرار، مانند تقیه، ترس از دشمن، سرما و زخم بودن عضو، وجود حائلی از قبیل جوراب، کفش و پارچه روی زخم مانعی ندارد.
[۸] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۲۲، م۳۷۷.

موهای روی پا چنانچه مانع مسح پوست باشد، حائل محسوب می‌گردد و مسح بر آن صحیح نیست. برخی موی روی پا را حائل ندانسته‌اند.

وجود حائل در نماز

[ویرایش]

نماز زنی که جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده با وجود حائل یا فاصله بین آن دو به مقدار ده ذراع، صحیح است.
در صورت عدم حائل و فاصله لازم در حرمت یا کراهت این عمل، اختلاف است.
قول اوّل منسوب به مشهور، بلکه بر آن ادّعای اجماع شده است. بنابر قول به حرمت، آیا نماز هر دو باطل است؛ خواه با هم آغاز به نماز کرده باشند یا یکی بعد از دیگری، یا تنها نماز کسی که بعد شروع کرده؟ مسئله اختلافی است.

← ويژگي حائل


در اینکه حائل باید به گونه‌ای باشد که مانع دید گردد (بنابراین، مثل پنجره و پارچه نازک حائل محسوب نمی‌شود) یا هرگونه باشد کفایت می‌کند، اختلاف است.

حائل در سجده

[ویرایش]

از شرایط صحّت سجده، نبودن حائل بین پیشانی و محل سجده است. با وجود مانع، حتّی مثل جِرم روی مُهر- در صورت مانعیت- سجده باطل است.

حائل در نماز جماعت

[ویرایش]

از شرایط صحّت نماز جماعت، عدم حائل، مانند پرده و دیوار بین امام و مأموم مرد است.

حائل در نماز ميت

[ویرایش]

هنگام نماز بر میت، در حال اختیار نباید بین نمازگزار و جنازه حائلی- غیر از تابوت- باشد؛ لیکن در حال اضطرار بحث است که نماز بر میت با حائلی مانند دیوار صحیح است یا نه و بنابر قول به صحّت، نماز گزاردن قبل از دفن واجب است یا نه.

حائل در بين نماز و قبر

[ویرایش]

بنابر قول مشهور روبه قبر نماز گزاردن مکروه است. کراهت آن با قرار دادن حائلی برطرف می‌شود. حائل در این مورد با گذاردن چیزی- حتی به اندازه یک آجر- بین نمازگزار و قبر تحقق می‌یابد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة، ج۲، ص۱۱۷-۱۱۸.    
۲. مستند الشیعة، ج۲، ص۱۳۱.    
۳. مستند الشیعة، ج۳، ص۴۳۶.    
۴. مستند الشیعة، ج۳، ص۴۹۱.    
۵. جواهر الکلام، ج۲، ص۲۰۴-۲۰۶.    
۶. جواهر الکلام، ج۲، ص۲۳۲.    
۷. جواهر الکلام، ج۲، ص۲۳۶-۲۴۵.    
۸. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۲۲۲، م۳۷۷.
۹. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۳۱۲-۳۱۳.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲، ص۲۳۴.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۱۹.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۲۲.    
۱۳. مستند الشیعة، ج۴، ص۴۱۱.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۸، ۳۰۲-۳۱۹.    
۱۵. مستند الشیعة، ج۴، ص۴۱۸.    
۱۶. مستمسک العروة، ج۵، ص۴۷۵.    
۱۷. العروة الوثقی، ج۲، ص۵۵۸.    
۱۸. مستند الشیعة، ج۸، ص۵۵.    
۱۹. جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۵۴-۱۵۵.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۱۳، ص۱۶۴-۱۶۵.    
۲۱. العروة الوثقی،‌ ج۲، ص۱۰۰.    
۲۲. جواهر الکلام، ج۱۲، ص۵۹.    
۲۳. جواهر الکلام، ج۸، ص۳۵۲-۳۶۰.    
۲۴. مستندالشیعة، ج۴، ص۴۴۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۳، ص۱۹۲-۱۹۳.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | تیمم | سجده | فقه | نماز | وضو
جعبه ابزار