جواد بن احمد مجدزاده صهبا کرمانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواد بن احمد مجدزاده صهبا کرمانی اصفهانی، از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و شعرای قرن چهاردهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جواد مجدزاده صهبا بن شیخ احمد مجدالاسلام کرمانی، از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و شعرای قرن چهاردهم هجری. در سال ۱۳۲۵ق در کرمان متولّد شد. تحصیلات ابتدائی را در کرمان و متوسطه و عالی را در رشته ادبی در تهران انجام داد و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی شهر شاپور کازرون شد. سپس به ریاست ابنیه تاریخی اصفهان و یزد و کرمان منصوب گردید. وی دلباخته اصفهان و آثار تاریخی این شهر بود و برای آن زحمات فراوانی کشید به طوری که مردم اصفهان او را یک اصفهانیِ متولّد کرمان می‌دانستند. در این سال‌ها آثاری چون گنبد مدرسه چهارباغ، مسجد شاه [مسجد امام فعلی] و قسمت‌های مختلف مسجد جامع اصفهان تعمیر شد. سرانجام در صبح دوشنبه ۹ جمادی الثّانی ۱۳۶۴ق (مطابق ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۴ش) در اصفهان درگذشت و در اطاق دست چپ ورودی بقعه بابا رکن الدّین در تخت فولاد مدفون شد.
ماده تاریخ فوت او را ادیب فرزانه مرحوم جمال‌الدّین قدسی چنین گفته است:
«قدسی» به سال فوت جواد عزیز گفت: ••••• «صهبا ببزم ساقی کوثر پیاله گیر»
او در اصفهان روزنامه ادبی و تاریخی «سرنوشت» را در سال ۱۳۲۲ش به مدیریت مرحوم محمود خلیل‌پور منتشر ساخت که تا زمان درگذشت صهبا انتشار آن ادامه داشت و بیش از ۸۰ شماره از آن به چاپ رسید.

تالیفات

[ویرایش]

از مرحوم مجدزاده صهبا چندین تالیف به جای مانده است که از آن جمله است:
۱. «تاریخ» و «جغرافیا» یک دوره جهت تدریس در دبیرستان‌ها ۲. «آثار تاریخی ایران» ۳. «تاریخ عمومی و ایران»، چاپ ۱۳۱۶ش در تهران ۴. «تاریخ ملّل شرق و یونان و ایران» چاپ ۱۳۱۴ش ۵. «سخن سنجی در باب احوال و اشعار حافظ» یا «حافظ شیرین سخن» چاپ ۱۳۲۱ش ۶. «دیوان اشعار»

طبع شعری

[ویرایش]

او در شعر قریحه‌ای توانا و ذوقی سرشار داشته و «صهبا» تخلّص می‌نموده است. این شعر از اوست:
رنگ خون را گر طبیعت عاشق و مفتون نبودی ••••• بامدادان و شام، دامان افق گلگون نبودی
لکه ننگ و سیاهی جز به خون گر شسته می‌شد ••••• صفحه تاریخ ما آغشته‌ اندر خون نبودی
کاوه‌ای می‌خواست تا خونین درفشی برفرازد ••••• ور نه هرگز در جهان نامی ز افریدون نبودی
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۶۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۶۳-۴۶۴.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۳۱۷-۳۱۸.
[۴] مجله یادگار: سال پنجم، آذر و دی ۱۳۲۷ش، ص۸۵-۸۶.
[۵] مشار، خان‌بابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۲، ص۴۰۶.
[۶] شعبانی، احمد و زهره عسکری، فهرست روزنامه‌ها و مجلات اصفهان، ص۱۱۶-۱۱۷.
[۷] دهش، عبدالله، تذکره شعرای کرمان، ص۵۰۶-۵۰۷.
[۸] ستارگان کرمان، ص۴۳۶-۴۳۷.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۶۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۶۳-۴۶۴.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۳۱۷-۳۱۸.
۴. مجله یادگار: سال پنجم، آذر و دی ۱۳۲۷ش، ص۸۵-۸۶.
۵. مشار، خان‌بابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۲، ص۴۰۶.
۶. شعبانی، احمد و زهره عسکری، فهرست روزنامه‌ها و مجلات اصفهان، ص۱۱۶-۱۱۷.
۷. دهش، عبدالله، تذکره شعرای کرمان، ص۵۰۶-۵۰۷.
۸. ستارگان کرمان، ص۴۳۶-۴۳۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۸۱-۳۸۲.    


جعبه ابزار