جهنمذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهنم جایگاه کافران و منافقان در عالم آخرت است و از آن به مناسبت در باب هایی نظیر طهارت و صلاة، سخن گفته‌اند.


عبادت به انگیزه ترس از جهنم

[ویرایش]

آیا عبادت کردن به انگیزه‌ی ترس از جهنم و دفع عقاب آخرتی، بدون قصد امتثال امر خداوند، موجب بطلان عمل می‌شود؟ مسئله اختلافی است. [۱]

تلقین به میت

[ویرایش]

از اموری که مستحب است به میت، تلقین گردد، اقرار به جهنم است. [۲]

پناه بردن به خدا از جهنم

[ویرایش]

پناه بردن به خداوند از جهنم در تعقیب نماز [۳]
،هنگام تلاوت آیه‌ای که در آن، ذکر جهنم و عذاب شده [۴] [۵]و نیز هنگام دخول در حمام [۶]
و غیر آن، مستحب مؤکد است.

گریه در نماز از ترس جهنم

[ویرایش]

گریه کردن در نماز به جهت ترس از جهنم، نماز را باطل نمی‌کند؛ بلکه افضل اعمال است. [۷]

ارتباط جهنم با گناه کبیره

[ویرایش]

به نظر مشهور فقها، گناه کبیره گناهی است که خداوند در قرآن کریم مرتکب آن را به آتش جهنم، تهدید کرده است. [۸]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۸۷.    
۲. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۹۲.    
۳. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه، ج۱، ص۱۸۵-۱۸۴.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۳۹۲.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۹، ص۴۱۹.    
۶. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۱۲۹-۱۲۸.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۱، ص۶۹تا۷۰.    
۸. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۰۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، ص۱۵۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اسلامی | جهنم | کلام | معاد شناسی
جعبه‌ابزار