جنیان و نماز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنماز پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله برای جنیان بسیار جذاب بود. در این مقاله آیات مرتبط با نماز و جنیان معرفی می‌شوند.


ازدحام جنیان برای مشاهده نماز

[ویرایش]

ازدحام جنّیان در اطراف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، براى مشاهده عبادت و نماز آن حضرت:
وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً .و اينكه مساجد از آن خدا است، در اين مساجد احدى را با خدا نخوانيد؟ و اينكه هنگامى كه بنده خدا (محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عبادت) برمى‌خاست، و او را مى‌خواند گروهى سخت اطراف او جمع مى‌شدند.

← تفسیر آیه


گفته شده: مرجع ضمير در «كادوا يكونون» جنّيان است كه در اطراف حضرت تراكم كرده و با تعجب نماز و قرائت قرآن آن حضرت را مشاهده مى‌كردند.
توضیح:
براى بيان تاثير فوق العاده قرآن مجید و عبادت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مى‌افزايد" هنگامى كه بنده خدا محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله به عبادت برمى‌خاست و خدا را مى‌خواند گروهى از جن سخت اطراف او جمع شدند" (وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً) " لبد" (بر وزن پدر) به معنى چيزى است كه اجزاى آن روى هم متراكم شده باشد، اين تعبير بيانگر هجوم عجيب مؤمنان جن براى شنيدن قرآن در اولين برخورد با آن، و همچنين بيانگر جاذبه فوق العاده نماز پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است.
براى اين آيه دو تفسير ديگر نيز بيان شده: نخست اينكه مؤمنان جن حال یاران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را شرح مى‌دهند كه چگونه با همان تعداد كمى كه در مکه داشتند براى شنيدن سخنانش از سر و دوش هم بالا مى‌رفتند، و منظور اين بود كه طایفه جن از آنها سرمشق گرفته، به سوى ایمان بشتابند.
ديگر اينكه بيان حال مشرکان عرب است كه وقتى پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مشغول نماز و قرآن مى‌شد سخت اطراف او را مى‌گرفتند، و به استهزا و آزارش مى‌پرداختند.
ولى تفسير اخير تناسب چندانى با هدف مبلغان جن كه مى‌خواستند ديگران را به ايمان تشويق كنند ندارد، و مناسب يكى از دو معنى قبل است.

جذاب بودن نماز برای جنیان

[ویرایش]

عبادت و نماز پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، امرى جذّاب و شگفت‌آور براى جنّيان:
وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ أَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ‌ لِبَداً.و اينكه مساجد از آن خدا است، در اين مساجد احدى را با خدا نخوانيد؟ و اينكه هنگامى كه بنده خدا (محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به عبادت) برمى‌خاست، و او را مى‌خواند گروهى سخت اطراف او جمع مى‌شدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جنّ/سوره۷۲، آیه۱۸.    
۲. جنّ/سوره۷۲، آیه۱۹.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۱۲۰.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۲۰، ص ۵۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۱۲۶-۱۲۷.    
۶. جنّ/سوره۷۲، آیه۱۸.    
۷. جنّ/سوره۷۲، آیه۱۹.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۴۲۷، برگرفته از مقاله «جنیان و نماز».    


رده‌های این صفحه : جنیان | موضوعات قرآنی | نماز
جعبه ابزار