جنگ ایرانیان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیاتی از قرآن در باره نبرد ایرانیان با رومیان و پیشگویی شکست نخستین رومیان است.


جنگ رومیان و ایرانیان

[ویرایش]

خداوند اخبار به وقوع جنگی قریب الوقوع، بین ایرانیان و رومیان می‌دهد.
غلبت الروم• فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون• فی بضع سنین.. رومیان مغلوب شدند! • (و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد اما آنان پس از (این) مغلوبیت بزودی غلبه خواهند کرد• در چند سال همه کارها از آن خداست چه قبل و چه بعد (از این شکست و پیروزی ) و در آن روز، مؤمنان (بخاطر پیروزی دیگری) خوشحال خواهند شد
کلمه" روم" نام اقوامی از انسانهاست که در ساحل مدیترانه در غرب آسیا زندگی می‌کنند، در آن ایام این اقوام امپراطوری بزرگ و وسیعی تشکیل داده بودند، به طوری که دامنه آن تا حدود شامات توسعه یافته بود، در ایام نزول این سوره جنگی بین این امپراطوری، و امپراطوری ایران در سرزمینی میان شام و حجاز درگرفت، و روم از ایران شکست خورد، و ظاهرا مراد از کلمه" ارض" سرزمین حجاز و مراد از" ادنی الارض" نزدیکیهای این سرزمین است، و الف و لام در کلمه" الارض" الف و لام عهد است.

← پیشگوئی نتیجه نبرد


خدا، از شکست رومیان در جنگ اول و پیروزی آنان بر ایرانیان، در جنگ دوم خبر داده است.
غلبت الروم• فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومیان مغلوب شدند! • (و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد اما آنان پس از (این) مغلوبیت بزودی غلبه خواهند کرد
برای اینکه بدانیم شکست رومیان از ایرانیان و سپس پیروزی آنها در چه مقطع تاریخی واقع شده است کافی است بدانیم که در تواریخ امروز، در دوران خسروپرویز ، به یک دوران جنگ طولانی میان ایرانیان و رومیان برخورد می‌کنیم که بیست و چهار سال دوام یافت، و از ۶۰۴ میلادی تا ۶۲۸ به طول انجامید.

← تطبیق زمان پیشگویی با زمان وقوع نبرد


در حدود سنه ۶۱۶ میلادی دو سردار معروف ایرانی بنام" شهربراز" و" شاهین" به قلمرو روم شرقی حمله کردند، آنها را شکست سختی دادند، و منطقه شامات و مصر و آسیای صغیر را مورد تاخت و تاز قرار دادند، دولت روم شرقی که گرفتار شکست سختی شده بود تا آستانه انقراض پیش رفت و دولت ایران تمام متصرفات آسیایی او را با مصر تسخیر کرد.
و این در حدود سال هفتم بعثت پیامبر ص بود.
ولی پادشاه روم" هرقل" از سال ۶۲۲ میلادی تهاجم خود را به ایران شروع کرد و شکست‌های پی در پی به سپاه خسروپرویز وارد ساخت، و تا سال ۶۲۸ میلادی این جنگهایی که به نفع رومیان بود ادامه یافت، " خسروپرویز" شکست سختی خورد و مردم ایران او را از سلطنت خلع کرده و پسرش" شیرویه " را بجای او نشاندند.
با توجه به اینکه میلاد پیامبر صدر سال ۵۷۱ و بعثت پیامبر صدر سال ۶۱۰ میلادی واقع شد شکست رومیان منطبق بر سال هفتم بعثت و پایان پیروزی رومیان و شکست خسروپرویز بر سال پنجم تا ششم هجرت منطبق می‌شود، و می‌دانیم در سال پنجم فتح خندق اتفاق افتاد و در سال ششم صلح حدیبیه اتفاق افتاد، البته انتقال اخبار جنگ ایران و روم به منطقه حجاز و مکه نیز معمولا مقداری از زمان را اشغال می‌کرده است و به این ترتیب تطبیق تاریخی این خبر قرآنی روشن می‌شود (دقت کنید). .

← خشنودی شکست ایرانیان


مسلمانان، از شکست ایرانیان به دست رومیان مسرور و شادمان شدند.
غلبت الروم• فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون• فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. رومیان مغلوب شدند! • (و این شکست) در سرزمین نزدیکی رخ داد اما آنان پس از (این) مغلوبیت بزودی غلبه خواهند کرد• در چند سال همه کارها از آن خداست چه قبل و چه بعد (از این شکست و پیروزی) و در آن روز، مؤمنان (بخاطر پیروزی دیگری) خوشحال خواهند شد
و معنای آیه این است که: روزی که روم غلبه می‌کند مؤمنان به نصرت خدا- که وعده دیگر او است- خوشحال می‌شوند، (و با خود می‌گویند خدا دو وعده داده بود، یکی پیشگویی غلبه روم بود، و دوم یاری مؤمنان، اولی صورت خارج به خود گرفت، پس معلوم می‌شود آن دیگر هم خواهد شد).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. روم/سوره۳۰، آیه۲ - ۴.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۶، ص۲۳۳.    
۳. روم/سوره۳۰، آیه۲.    
۴. روم/سوره۳۰، آیه۳.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۳۶۹.    
۶. روم/سوره۳۰، آیه۲ - ۴.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۶، ص۲۳۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۵۷۳، برگرفته از مقاله «جنگ ایرانیان»    


رده‌های این صفحه : ایران | جنگ | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار