جنون کافران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهمانگونه که حقایق در قیامت آشکار می‌شود، کافران هم از جنون دنیایی خویش آگاهی پیدا می‌کنند.


آگاهی از جنون

[ویرایش]

کافران در قیامت، از جنون دنیایی خویش آگاهی پیدا می‌کنند.
فستبصر ویبصرون• باییکم المفتون. «و به زودی تو و مخالفانت مشاهده می‌ کنید. • که از شما کدام یک (به اوهام و خیالات باطل) مفتون و دیوانه ‌اند.»

← آشکاری تهمت جنون


"فستبصر و یبصرون بایکم المفتون" این جمله به خاطر اینکه حرف "فاء" در اولش آمده، نتیجه گیری از خلاصه مطالب گذشته است، می‌ فرماید: حال که معلوم شد تو دیوانه نبودی، بلکه دارای مقام نبوت و متخلق به خلق عظیمی هستی، و از ناحیه پروردگارت اجری عظیم خواهی داشت، اینک بدان که به زودی اثر دعوتت روشن خواهد گشت، و برای دیدگان ظاهری و باطنی خلق معلوم خواهد شد که مفتون به جنون کیست، آیا تویی و یا تکذیب گران تو که تهمت دیوانگی به تو می‌ زنند؟

← روشن شدن حقایق در قیامت


"مفتون" اسم مفعول از "فتنه" به معنی ابتلاء، و در اینجا به معنی ابتلای به جنون است.
آری آنها امروز این نسبت ناروا را به تو می‌ دهند تا بندگان خدا را از تو دور کنند، ولی مردم عقل و شعور دارند، تدریجا به تعلیمات و سخنان تو آگاهی می‌ یابند، آن گاه این مساله روشن می‌ شود که این تعلیمات برجسته از سوی خداوند بزرگ بر قلب پاک و نورانی تو نازل شده، و خداوند سهم عظیمی از عقل و علم به تو بخشیده.
حرکتها و موضع گیریهای تو در آینده و پیشرفت و نفوذ سریع اسلام در سایه آن، نیز نشان خواهد داد که تو منبع بزرگ عقل و درایتی، دیوانه خفاشانی هستند که با نور این آفتاب به ستیز برخاستند.
و البته در قیامت این حقایق باز هم روشنتر و آشکارتر خواهد شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قلم/سوره۶۸، آیه۵.    
۲. قلم/سوره۶۸، آیه۶.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۶۱۹.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۳۷۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۶۳، برگرفته از مقاله «جنون کافران».    


رده‌های این صفحه : جنون | کفر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار