جنس (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنس نوعی از انواع است و از احکام آن به مناسبت در باب زکات و تجارت سخن گفته‏اند.


معنی جنس

[ویرایش]

جنس نوع يا صنفی از انواع و اصناف کالا می باشد.
مراد از جنس در عقود، نوع يا صنف است.

احکام جنس

[ویرایش]

شرط تعلّق زکات به اجناس مختلفِ فراهم آمده نزد فرد، از آنچه زکات بدان تعلّق می‏گيرد، مانند گندم، جو و خرما، رسيدن هريک به حد نصاب است و ناقص از يک جنس مانند جو، با جنس ديگر جبران نمی‏شود.
در معامله جنس با جنس اگر هر دو وزنی يا پيمانه‏ای و از يک جنس باشند، زيادی در هر کدام از کالا و بهای آن، ربا و حرام است.
از شرايط صحت معامله، معلوم بودن جنس، مقدار و اوصاف کالا و بهای آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی ج۴، ص۶۲.    
۲. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۰۵-۴۰۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۲۶.    رده‌های این صفحه : زکات | فقه | معاملات ربوی
جعبه ابزار