جنس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جنس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جنس (فقه)، نوع يا صنفی از انواع و اصناف کالا و دارای کاربرد در باب زکات و تجارت
جنس (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به معنای کلیِ ذاتیِ تمام مشترک بین افراد چند ماهیت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار