جمیل بن صالح اسدی ربعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمیل بن صالح اسدی کوفی ربعی، از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جمیل بن صالح اسدی کوفی ربعی، از اصحاب امام جعفر صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) بود و از آن دو بزرگوار روایت کرده است.
از محدثانی چون ابوبصیر و ابوخالد کابلی نیز روایاتی نقل کرده است. محدثانی چون محمد بن ابی‌عمیر و حسن بن محبوب از وی روایت کرده‌اند.
جمیل از راویان شیعه، فردی مورد اعتماد و موجّه بود.
وی دارای اصل می‌باشد که از آن به کتاب الحدیث تعبیر کرده‌اند.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۹] آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۶۳.    
۲. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۴۱.    
۳. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۲، ص۷۱۶.    
۴. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۶۷.    
۵. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۶۷.    
۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۳۱۱.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۳۴.    
۸. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۲۵۹.    
۹. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۱۲۳.    
۱۰. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۳۷.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۳۸۹.    
۱۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۲۷.    
۱۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۶، ص۲۰۰.    
۱۴. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۴، ص۲۲۱.    
۱۵. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۳۲.    
۱۶. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۴.    
۱۷. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۹.    
۱۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۱۳۲.    
۱۹. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۴۵.


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۳۱، برگرفته از مقاله «جمیل بن صالح اسدی کوفی ربعی».


جعبه ابزار