جمهور بن مرّار عجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمهور بن مرار عجلی، از فرماندهان عصر منصور عباسی بود که بعدها برعلیه وی شورش نمود. او سرانجام به سال ۱۳۸ ق پس از جنگ و گریزهای متعدد با عباسیان، بر اثر توطئه یارانش کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جمهور بن مرّار عجلی، فرماندهی شجاع بود که، در دوران خلافت منصور عباسی فرماندهی لشکریان را عهده‌دار بود. منصور وی را برای جنگ با سنباد ایرانی روانه کرد. او بر سنباد فائق آمد و در جنگی بین همدان و ری، یاران او را شکست داده و وادار به فرار کرد و هم چنین بر اموال و دارایی‌های او دست یافت. آنگاه در ری اقامت گزید ولی غنایم را برای منصور ارسال نکرد، بلکه آنها را «فیئ» دانسته و بین جنگجویان تقسیم نمود. چون منصور وی را طلبید؛ جمهور، خودداری کرد و از تحت اطاعت منصور خارج شد و لشکری را از شجاعان عجم فراهم آورد. منصور لشکری به فرماندهی محمد بن اشعث خزاعی به سوی او گسیل داشت و توسط لشکری دیگر به فرماندهی عمر بن حفص مهلّبی وی را یاری داد. در جنگ سختی که بین ری و اصفهان در گرفت، آنها بر جمهور بن مرّار غلبه پیدا کردند و جمهور عقب‌نشینی کرده و در آذربایجان پناه گرفت، ولی همراهان وی برای رهایی از فتنه و آشوب، او را با حیله و نیرنگ کشتند و سرش را برای منصور فرستادند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۲، ص۱۳۶.    
۲. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۳، ص۲۳۲.    
۳. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۴۸۴.    
۴. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۶، ص۱۲۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۵۲.

جعبه ابزار