جمل (حیوان)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه شتر نر جَمَل گفته می شود.


کاربرد جمل در فقه

[ویرایش]

از عنوان یاد شده در باب حج و دیات نام برده‌اند.

قربانی و جمل

[ویرایش]

به تصریح برخى، قربانی کردن جمل در منی و غیر منىٰ مکروه است. ظاهر کلام برخى عدم جواز در منىٰ است.

دیه قتل عمد و جمل

[ویرایش]

بنابر دیدگاه معروف میان فقها ، شتر پرداختى به جهت دیه در قتل عمد مى‌تواند نر باشد یا ماده. برخى خصوص نر را به عنوان دیه ذکر کرده‌اند. بعضى آن را مطابق احتیاط دانسته‌اند.
[۸] ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۷۴- ۱۷۵.پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۴۴.    
۲. الحدائق الناضرة، ج۱۷، ص۱۰۸.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۶۴.    
۴. المبسوط، ج۱، ص۳۸۸.    
۵. تحریر الاحکام، ج۱، ص۶۳۷.    
۶. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۵-۶.    
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۷۲.    
۸. ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۷۴- ۱۷۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۱۱۴.    


رده‌های این صفحه : حج | دیات | فقه
جعبه ابزار