جمال‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمال‌الدّین صاعد بن مسعود، از بزرگان و افراد بانفوذ خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جمال‌الدین صاعد بن مسعود، نخستین فرد از صاعدیان اصفهان است که شهرتی فراوان کسب کرده است. از زمان شروع قدرت یافتن این خانواده در اصفهان و دستیابی آنان بر منصب قضاوت و ریاست حنفیان، آگاهی دقیقی در دست نیست. در زمان وی افزون بر حنفیان، شافعیان نیز در اصفهان بسیار بودند و ریاست آنان را آل خجند بر عهده داشتند و بیش‌تر اوقات میان پیروان این دو فرقه جنگ و خونریزی بود.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۴.    جعبه‌ابزار