جلیل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلیل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جلیل دوست‌خواه اصفهانی، از دانشمندان، محققان و ادبای پرکار اصفهان
جلیل گلریز خاتمی اصفهانی، هنرمند معاصر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار