جلحاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجَلحاء به فتح جیم و سکون لام یا جَمّاء به معنای حیوان بی شاخ می باشد.


معنای جَلحاء

[ویرایش]

حیوان بى شاخ را می گویند.

کاربرد جلحاء در فقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده در باب حج به کار رفته است.

احکام جلحاء

[ویرایش]

در قربانی حج، گاو یا گوسفند ى که مادرزاد بدون شاخ است، کفایت مى‌کند؛ هرچند- بنابر تصریح برخى- مکروه است.
بعضى احتیاط واجب را در ترک آن دانسته‌اند.
[۳] مناسک حج (مراجع)، ص۳۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۱، ص۳۸۸.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۴۴-۱۴۵.    
۳. مناسک حج (مراجع)، ص۳۹۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳، صفحه۹۹.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار