جلباب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلباب به نوعى پوشش می گویند.


جلباب در قرآن

[ویرایش]

قرآن كريم در آيات مربوط به پوشش و ستر بانوان از جلباب نام برده
و در كلمات فقها به تبع به كار رفته است.

جلباب درلغت

[ویرایش]

كلمات لغويان در معناى جلباب مختلف است. بعضى آن را به چادر و مانند آن، كه از سر تا پا را مى‌ پوشاند تعريف كرده ‌اند.
بعضى ديگر آن را به پوشش بزرگ‌تر و بلندتر از روسری و كوتاه‌تر از چادر كه سر و گردن و سينه و مقدارى پايين‌تر از آن را مى‌پوشاند و بعضى نيز به همان روسری (خِمار) تعريف كرده‌ اند.
[۳] دليل تحرير الوسيلة ج۶،ص۲۷-۲۹.پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره ۳۳، ایه۵۹.    
۲. لسان العرب، واژه جلب.    
۳. دليل تحرير الوسيلة ج۶،ص۲۷-۲۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۹۹.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار