جلال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جلال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
جلال (نجاست‌خوار)، جَلاّل به معنای نجاستخوار و بحث شده در باب طهارت

اعلام و اشخاص
جلال خالقی مطلق، ادب‌شناس، پژوهشگر و شاهنامه‌شناس ایرانی
جلال‌مجرد سهلتی، معروف‌ به‌ شاه‌ جلال‌، عارف شبه‌قاره در قرن‌ هفتم‌ و هشتم‌
جلال بایار، سومین رئیس جمهوری ترکیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار