جغرافیای قصص قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجغرافیای قصص قرآن، نقاط جغرافیایی مرتبط با وقایع مذکور در قصص قرآنی است.


منظور از جغرافیای قصص قرآن

[ویرایش]

این اصطلاح، اشاره به نقاط تاریخی باستانی‌ای است که قرآن درباره اقوام و حوادث مذکور در قصص خود به آن تصریح یا اشاره کرده است.

نقاط باستانی در قرآن

[ویرایش]

در قصه‌های قرآن کریم بسیاری از نقاط جغرافیایی تاریخی- باستانی ذکر شده است؛ مانند: مصر، رود یا دریایی که بنی اسرائیل از آن گذشتند؛ سرزمین اصحاب حجر؛ سد ذوالقرنین؛ غار اصحاب کهف؛ ارم ذات العماد؛ … که تحقیق درباره این‌ها و به دست آوردن آثاری که واقعیت آن‌ها را روشن کند، در فهم بهتر قرآن کریم مؤثر است. همچنین پرداختن به اکتشاف آثار گذشته و به دست آوردن آن‌ها زمینه بسیار خوبی برای پند گرفتن از گذشته است که قرآن کریم هم در آیات فراوانی ما را به آن فراخوانده است.
[۱] جمعی از محققان، مجله بینات، ج۳، ص(۱۰۰-۱۱۵).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمعی از محققان، مجله بینات، ج۳، ص(۱۰۰-۱۱۵).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «جغرافیای قصص قرآن».    جعبه ابزار