جغد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجغد پرنده ای معروف است که به شب بیداری شناخته شده است .


کاربرد جغد در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب تجارت و اطعمه و اشربه نام برده‌اند.

احکام مرتبط با جغد

[ویرایش]

جغد از پرندگان حرام گوشت است
[۱] کلمة التقوی، ج۶، ص۳۳۹.
و معمولًا از آن به عنوان طعمه براى شکار دیگر پرندگان- که با دیدن آن گِردش جمع مى‌شوند- استفاده مى‌شود. در جواز خرید و فروش جغد به دلیل منفعت یاد شده اختلاف است.پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلمة التقوی، ج۶، ص۳۳۹.
۲. تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۶۳.    
۳. منتهی المطلب(ط.ق)، ج۲، ص۱۰۱۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۹۶.    


جعبه ابزار